لیتوگرافی

لیتوگرافیلیتوگرافی

 

لیتوگرافی یک مرحله‌ی پیش ساخت در فرآیند تولید پلاک های فلزی است که چاپ آنها به صورت افست می‌باشد، این عمل پروسه‌ی ساخت صفحه‌های فلزی از جنس آلومینیوم به نام پلیت یا زینک است. این صفحه ها در چاپخانه‌هایی که به سیستم چاپ افست مجهز است برای انجام فرآیند چاپ استفاده می‌شود. لیتوگرافی مرحله ی واسطه در چاپ افست می‌باشد . طراحی ها ابتدا در این مرحله به صفحات فلزی تبدیل شده و سپس این صفحه‌ها به چاپخانه فرستاده می‌شود تا در آنجا به کمک آنها فرآیند چاپ انجام گیرد.

مجتمع چاپ فلزات زرین نهایت دقت را در آماده‌سازی فایل‌ها و تهیه خروجی فیلم و زینک مبذول می‌دارد تا بهترین نتیجه‌‌ی ممکن را در مرجله‌ی چاپ مارک‌ها و پلاک‌های فلزی بدست آورد.

Call Now Button تماس بگیرید